Náhradní plnění

Rádi bychom Vás seznámili s možností využití náhradního plnění jako smysluplnou činností, která přináší spokojenost a prospěch oběma zúčastněným stranám.

Náhradní plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) se týká bez rozdílu všech firem s 25 a více zaměstnanci.

 

Poskytování náhradního plnění

Protože zaměstnáváme OZP, je naše firma zároveň přímým poskytovatelem náhradního plnění, pro letošní rok máme přepočtený stav 19,28 tj. 16 856 504,-  Kč. Pro Vaší firmu jsme schopni vyřešit buďto celé anebo podstatnou část chybějícího náhradního plnění, splňujeme i nové zpřísněné podmínky pro poskytování náhradního plnění pro rok 2018. Naše firma poskytuje náhradní plnění pro cca 90 odběratelů, veškerá činnost u nás probíhá přísně podle zákona, navíc jsme pod přímou kontrolou ÚP a veškeré kontroly naší činnosti proběhly bez závad. Námi dosud poskytnuté náhradní plnění bylo vždy uznáno jako platné. Nejsme a ani nebudeme pouhá přefakturační firma (jako např. firmy zabezpečující ostrahu nebo úklid a klidně přefakturovávající dodávky kancelářských potřeb, nákupy IT apod.). Náhradní plnění poskytujeme jen v činnostech, které jsou předmětem našeho podnikání, vždy obsahuje podíl práce osob zdravotně postižených a realizuje se v reálných provozovnách.

 

Povinný podíl OZP a možnosti jeho plnění

Z aktuálního zákona o zaměstnanosti vyplývá, že všechny firmy a státní instituce s více jak 25 zaměstnanci musí podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Povinností zaměstnavatele je zaměstnávat 4 % OZP z celkového počtu zaměstnanců

Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) je tedy jedna z možností jak splnit zákonem stanovený povinný podíl.

Další z možností je pak tzv. náhradní plnění, což znamená, že můžete odebírat výrobky nebo služby od firem, které zaměstnávají více jak 50 % osob se zdravotním postižením, popř. zadávat zakázky těmto organizacím. Zakázky pro náhradní plnění zaměstnávání 1 OZP musí být ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy.

Poslední možnost je odvod peněz do státního rozpočtu. Výše finanční úhrady odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy a to za každého zaměstnance-OZP, kterého byste měli zaměstnávat.

Zákon také dovoluje všechny tři možnosti vzájemně kombinovat, ale určitě nedovoluje tuto zákonnou povinnost obcházet a neplnit. V případě nedodržení zákona hrozí poměrně vysoká sankce.

 

Náhradním plněním můžete pomáhat

V některých odvětvích není možné zaměstnávání OZP, proto je dobré a výhodné využít náhradní plnění. Tím, že odeberete výrobky nebo služby, napomáháte v zaměstnávání osob se zdravotním postižením a přispíváte k jejich lepšímu životnímu stylu.

Přesné znění zákona o náhradním plnění zde.

 

V případě zájmu o náhradní plnění nás kontaktujte:

+420 776 572 485

machacek@vaclavhorkel.cz