Náhradní plnění

Chráněná dílna Václav Horkel.
Protože zaměstnáváme OZP, je naše firma zároveň přímým poskytovatelem náhradního plnění, pro letošní rok máme přepočtený stav 19,28 tj. 4 214 126,- Kč pro jednoho odběratele. Zároveň jsme registrovaní v Katalogu zaměstnavatelů OZP na portálu MPSV. Pro Vaší firmu jsme schopni vyřešit buďto celé anebo podstatnou část chybějícího náhradního plnění, splňujeme i nové zpřísněné podmínky pro poskytování náhradního plnění, Naše firma poskytuje náhradní plnění pro cca 90 odběratelů, veškerá činnost u nás probíhá přísně podle zákona, navíc jsme pod přímou kontrolou ÚP a veškeré kontroly naší činnosti proběhly bez závad. Námi dosud poskytnuté náhradní plnění bylo vždy uznáno jako platné. Nejsme a ani nebudeme pouhá přefakturační firma (jako např. firmy zabezpečující ostrahu nebo úklid a klidně přefakturovávající dodávky kancelářských potřeb, nákupy IT apod.). Náhradní plnění poskytujeme jen v činnostech, které jsou předmětem našeho podnikání, vždy obsahuje podíl práce osob zdravotně postižených a realizuje se v reálných provozovnách.